To już potrafię 1 Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające PUS Autor: Jadwiga Dejko

Drukuj
to-juz-potrafie-1-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.pngto-juz-potrafie-1-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.png
to-juz-potrafie-1-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.pngto-juz-potrafie-1-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.png
Szczegóły produktu

Książeczka To już potrafię 1 jest przeznaczona dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
To już potrafię cz. 1
zagadnienia z matematyki:
- dodawanie i odejmowanie do 12,
- dodawanie i odejmowanie trzech liczb,
- dopełnianie do 20,
- dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami,
- obrazowe przedstawianie działań,
- utrwalanie znaków: >, =, <,
- dobieranie działań do ilustracji.
zagadnienia ze środowiska społeczno–przyrodniczego:
- rozpoznawanie zwierząt,
- łączenie w pary części roślin,
- ochrona środowiska,
- zawody rodziców,
- gdzie mieszkają zwierzęta,
- dawniej i dziś.
zagadnienia z języka polskiego:
- pojęcie głoski i jej pozycja w wyrazie,
- dopasowanie nazwy obrazka do właściwego układu spółgłosek i samogłosek,
- wstawianie brakującej litery w wyrazie,
- łączenie w pary rymujących się wyrazów,
- dobieranie sylab tak, aby powst

Książeczka do użytku wyłącznie z zestawem kontrolnym PUS nabywanym oddzielnie.ał wyraz,
- dobieranie wyrazów przeciwstawnych.

Format: 168x235 mm, Stron: 32
Autor: Jadwiga Dejko