To już potrafię 4 Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające PUS Autor: Jadwiga Dejko

Drukuj
to-juz-potrafie-4-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.pngto-juz-potrafie-4-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.png
to-juz-potrafie-4-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.pngto-juz-potrafie-4-cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.png
Szczegóły produktu

Książeczka To już potrafię 4 przeznaczona jest dla dzieci w klasach II-III; zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco – sprawdzający, oparty na założeniach programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje:

zagadnienia z matematyki:
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
- mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
- kolejność wykonywania działań,
- zadania tekstowe,
- quiz matematyczny

zagadnienia środowiska społeczno–przyrodniczego:
- wyróżnianie części roślin,
- rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
- odczytywanie nazw miesięcy w systemie rzymskim,
- odczytywanie wskazań zegara,
- quiz przyrodniczy.

zagadnienia związane z kształceniem językowym:
- ćwiczenie poprawności pisowni wyrazów z: u, ó i spółgłoskami miękkimi,
- posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami związanymi ze strukturą i funkcja teatru,
- wyróżnianie rzeczowników, przymiotników i czasowników
- przysłowia ludowe: wiosna, lato,
- uzupełnianie tekstu-czytanie ze zrozumieniem,
- łączenie rzeczowników z przymiotnikami,
- quiz czytelniczy.

Format: 168x235 mm, Stron: 32
Autor: Jadwiga Dejko

Książeczka do użytku wyłącznie z zestawem kontrolnym PUS nabywanym oddzielnie.