To już potrafię 2 Ćwiczenia utrwalająco - sprawdzające PUS Autor: Jadwiga Dejko

Drukuj
nie znaleziono obrazka to-juz-potrafie-2- cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.pngto-juz-potrafie-2- cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.png
to-juz-potrafie-2- cwiczenia-utrwalajaco-sprawdzajace-pus-autor-jadwiga-dejko.png
Szczegóły produktu

Książeczka To już potrafię 2 przeznaczona jest dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawieraja bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno-przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.
Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.
To już potrafię cz. 2
zagadnienia z matematyki:
- odszukiwanie działań z poprawnym wynikiem,
- zastępowanie dodawania mnożeniem.
- odszukiwanie błędnie zapisanych działań,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
- mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
- przemienność mnożenia.
zagadnienia ze środowiska społeczno–przyrodniczego:
- kwiaty ogrodowe i warzywa,
- rozpoznawanie ptaków,
- rośliny ozdobne,
- środki transportu.
zagadnienia z języka polskiego:
- zasady zmiękczeń spółgłosek,
- zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
- dobieranie do rzeczowników wyrazów oznaczających czynność,
- dobieranie do przymiotników rzeczowników,
- przysłowia polskie,
- uzupełnianie luk w tekście.

Format: 168x235, Stron: 32
Autor: Jadwiga Dejko

Książeczka do użytku wyłącznie z zestawem kontrolnym PUS nabywanym oddzielnie.